ŽILINA - SOLINKY

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina.

Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) oznamuje, že od 7. 4. do 18. 5. 2015 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, pneumatiky, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať na zberný dvor: Zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:

Od 27. 4. do 4. 5. 2015 - Solinky:

Smreková ulica (stred ulice)
Javorová ulica
(stred ulice)
Borová ulica
(stred ulice)
Jaseňová ulica
(stred ulice)
Platanová ulica
(stred ulice)
Limbová ulica (stred ulice)
Gaštanová ulica
(stred ulice)
Osiková ulica
(stred ulice)
Dubová ulica
(stred ulice)
Solinky - juh

 

 

OZNAMY
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
LINKY
     
   
     
   
     
   
     
   
   
NÁVRHY OBČANOV
 
 
   
     
ZÁPISNICE